نویسنده = ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تولید و شناسائی رزین نفتی و بررسی عوامل موثر بر بازده تولید

دوره 35، شماره 2، تابستان 1380

محمود ترابی انگجی؛ شکوه فتاحی؛ جعفر احمدی