نویسنده = �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 3
2. فرآوری و بررسی خواص الکتریکی سرامیک BICUVOX.1 ، هادی یون اکسیژن

دوره 35، شماره 2، تابستان 1380

محمد حسین پایدار؛ علی محمد هادیان؛ گونتر فافیلک


3. تأثیر نوع مواد اولیه بر ترکیب فازی و مورفولوژی پودر مغناطیسی فریت نوع M

دوره 33، شماره 2، تابستان 1378

ابوالقاسم عطایی؛ سعید حشمتی منش؛ علی محمد هادیان