نویسنده = ������������������ ���������� ������ ������
تعداد مقالات: 4
2. آشنایی با مدلسازی و کنترل کیفی

دوره 34، شماره 2، تابستان 1379

پرویز جبه دار مارالانی؛ ساسان بختیاری


3. شبیه سازی حرکات ارادی بیماران ضایعه نخاعی در هنگام برخاستن از روی صندلی

دوره 33، شماره 2، تابستان 1378

پرویز جبه دار مارالانی؛ فریبا بهرامی؛ مهدی عرفانی


4. تعمیم تبدیل ستاره به مثلث

دوره 46، شماره 0، بهار 1364

پرویز جبه دار مارالانی